ĐĂNG BÀI HĂNG SAY – SĂN NGAY TIỀN THƯỞNG CHÀO MỪNG QUỐC KHÁNH 2/9

ĐĂNG BÀI HĂNG SAY – SĂN NGAY TIỀN THƯỞNG 

(Thời gian diễn ra sự kiện từ ngày 10/8 đến hết ngày 2/9/2022)

 

Khuyến mãi đăng bài, sự kiện khuyến mãi, filethietke khuyến mãi, khuyến mãi upload bản vẽ

 

Siêu khuyến mãi khi Upload bản vẽ chào mừng Quốc khánh 2/9. Website filethietke.vn tổ chức sự kiện tặng thưởng ưu đãi dành riêng cho các tác giả khi đăng bán bản vẽ.

 

Nội dung chi tiết sự kiện:

 

 1. Đối với thành viên Upload bản vẽ chất lượng (Điều kiện Phí tải >= 100 Xu)

 

- Mốc Upload 1: Upload đạt 10 bản vẽ chất lượng được thưởng 100 Xu.

 

- Mốc Upload 2: Upload đạt 15 bản vẽ chất lượng được thưởng 180 Xu.

 

- Mốc Upload 3: Upload đạt 20 bản vẽ chất lượng được thưởng 300 Xu.

 

  2. Đối với thành viên Upload bản vẽ tham khảo (Điều kiện Phí tải từ 50 - 99 Xu)

 

- Mốc Upload 1: Upload đạt 10 bản vẽ tham khảo được thưởng 50 Xu.

 

- Mốc Upload 2: Upload đạt 15 bản vẽ tham khảo được thưởng 100 Xu.

 

- Mốc Upload 3: Upload đạt 20 bản vẽ tham khảo được thưởng 150 Xu.

 

Lưu ý:

 

- Áp dụng cho tất cả các thành viên tham gia đăng bán bản vẽ.

 

- File bản vẽ đăng bán đủ điều kiện và được BQT xét duyệt.

 

- Nếu thành viên đăng bán bản vẽ trùng nhau trên các trang hệ thống đang quản lý thì sẽ chỉ được tính khuyến mãi trên 1 trang.

 

Trân trọng cảm ơn!

 

 

   💬 Mọi thông tin chi tiết liên hệ:

 HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN